Oslo Postorkester
Oslo Postorkester
 • Om oss      • Hjem  

 

 

   Om oss
    - Styre og stell
           

Snarveier:
 

 

 

 
Styre og stell
 

Hvem er ansvarlig for hva i Oslo Postorkester

Styret  

Liv Bodil Sortodden  Leder 
Bente Irene Einstad   Nestleder  
Reidun Kyllo Jakobsen   Kasserer  
Christian Lundestad   Sekretær  
Anders Oftedal   Styremedlem  
Hilde Partapuoli   Varamedlem  

 

 

 

Postboks 1500 Sentrum, 0001 Oslo - oslopostorkester.no