Styret

Styret

Liv Bodil Sortodden
LEDER
Tlf: 908 87 853
E-post: liv.sortodden@bring.com
Audun Borgen
NESTLEDER
Tlf: 476 48 296
E-post: audunborgen@gmail.com
Hanne Thoralfsson
KASSERER
Tlf: 934 01 766
E-post: hanne.hagan@gmail.com
Tor Inge Stokke
SEKRETÆR
Tlf: 928 03 709
E-post: toringestokke@gmail.com
Tor E. Haagensen
STYREMEDLEM
Tlf: 913 75 235
E-post: tor.haagensen@gmail.com
Marianne Skaret
VARAMEDLEM
Tlf: 480 06 493

Søk
Driftes av Styreportalen AS